Arkiston tuhous

  • Tietosuojaus: Tuhoamme tietosuoja-arkistot silppurilla noudattaen vaitiolovelvollisuutta. Silppuamisen jälkeen paalaamme silpun paaleihin, jotka toimitamme teollisuudelle.